Toán Lớp 6: Tìm x: m) 24⋮ ( 2x – 1 ) n) ( x + 15 ) ⋮ ( x + 6 ) o) x chia cho 12,18,21 đều dư 5 Giups mik vs ạ, ai nhanh mik cho 5 sao và 1 hay nhất

Question

Toán Lớp 6: Tìm x:
m) 24⋮ ( 2x – 1 )
n) ( x + 15 ) ⋮ ( x + 6 )
o) x chia cho 12,18,21 đều dư 5
Giups mik vs ạ, ai nhanh mik cho 5 sao và 1 hay nhất nhé!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 24 phút 2022-06-11T17:24:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu m x=1;0;3/2;-1/2;2;-1;5/2;-3/2;7/2;-5/2;9/2;-7/2;13/2;-11/2;25/2;câ-24/2
  câu n x=-5;-7;-3;-9;3;-15
  câu o x∈{5;257;…}

  toan-lop-6-tim-m-24-2-1-n-15-6-o-chia-cho-12-18-21-deu-du-5-giups-mik-vs-a-ai-nhanh-mik-cho-5-sa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )