Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 72, ƯCLN của chúng bằng 9.

Question

Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 72, ƯCLN của chúng bằng 9., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tuần 2022-06-07T23:07:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a+b=72
  a=m.n
  b=q.n
  ƯCLN(a,b)=9
  ->a.9 +b.9=72
  ->(a+b).9=72
  ->a+b=72:9
  ->a+b=8
  Mà (a,b)=1
  ->a=3 hoặc a=5
  ->b=5 hoặc b=3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a+b=72
  a=m.n
  b=q.n
  ƯCLN(a,b)=9
  =>a.9 +b.9=72
  =(a+b).9=72
  =a+b=72:9
  =a+b=8
  Mà (a,b)=1
  ta có a=3 hoặc 5
  b=5 hoặc 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )