Toán Lớp 6: Tìm GTLN của các biểu thức sau: E=-(x-2)^100-(y-5)^100+10

Question

Toán Lớp 6: Tìm GTLN của các biểu thức sau:
E=-(x-2)^100-(y-5)^100+10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-03-03T00:13:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  E=-(x-2)^100-(y-5)^100+10
  Ta có:
  (x-2)^100geq0 với mọi x
  =>-(x-2)^100\leq0 với mọi x
  Tương tự:
  -(y-5)^100\leq0 với mọi y
  Do đó:
  -(x-2)^100-(y-5)^100\leq0 với mọi x,y
  =>-(x-2)^100-(y-5)^100+10\leq10 với mọi x,y
  hay E\leq10
  Vậy GTLN của biểu thức E bằng 10 khi x-2=0 và y-5=0 hay x=2 và y=5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )