Toán Lớp 6: tìm cặp số x,y ∈ N 2xy+6x+y=2

Question

Toán Lớp 6: tìm cặp số x,y ∈ N
2xy+6x+y=2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-21T00:01:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải chi tiết:
  2xy+6x+y=2
  =>x(2y+6)+y=2
  =>2x(2y+6)+2y=4
  =>2x(2y+6)+(2y+6)=10
  =>(2x+1)(2y+6)=10
  \text{TH1}: {(2x+1=1),(2y+6=10):}=>{(2x=0),(2y=4):}=>{(x=0),(y=2):}
  \text{TH2}: {(2x+1=10),(2y+6=1):}=>{(2x=9),(2y=-5):}=>{(x=9/2),(y=-5/2):} \text{(loại)}
  \text{TH3}: {(2x+1=2),(2y+6=5):}=>{(2x=1),(2y=-1):}=>{(x=1/2),(y=-1/2):} \text{(loại)}
  \text{TH4}: {(2x+1=5),(2y+6=2):}=>{(2x=4),(2y=-4):}=>{(x=2),(y=-2):}
  \text{TH5}: {(2x+1=-1),(2y+6=-10):}=>{(2x=-2),(2y=-16):}=>{(x=-1),(y=-8):}
  \text{TH6}: {(2x+1=-10),(2y+6=-1):}=>{(2x=-11),(2y=-7):}=>{(x=-11/2),(y=-7/2):} \text{(loại)}
  \text{TH7}: {(2x+1=-2),(2y+6=-5):}=>{(2x=-3),(2y=-11):}=>{(x=-3/2),(y=-11/2):} \text{(loại)}
  \text{TH8}: {(2x+1=-5),(2y+6=-2):}=>{(2x=-6),(2y=-8):}=>{(x=-3),(y=-4):}
  Vậy (x,y)\in{(0,2);(2,-2);(-1,-8),(-3,-4)}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )