Toán Lớp 6: Tìm cặp số nguyên (x.y) biết: x.(2y-1)=18 GIÚO MÌNH VS

Question

Toán Lớp 6: Tìm cặp số nguyên (x.y) biết:
x.(2y-1)=18
GIÚO MÌNH VS, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 ngày 2022-05-01T11:14:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Trả lời : x × (2y-1)=18
  ⇒ x ∈ Ư ( 18 ) và 2y – 1 ∈ Ư ( 18 ) . 
  Do 2y – 1 là số lẻ nên 2y – 1 ∈ { 1 ; -1 ; 3 ; -3 ; 9 ; -9 }
  ⇒ 2y ∈ { 2 ; 0 ; 5 ; -1 ; 10 ; -8 }
  ⇒ y ∈ { 1 ; 0 ; 5 ; -4 }
  ⇒ x ∈ { { 1 ; -1 ; 9 ; -9 }}
   vậy các cặp ( x ; y ) cần tìm là : ( 1 ; 1 ) ; ( 0 ; -1 ) ; ( 5 ; 9 ) ; ( -4 ; -9 ).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )