Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên x,y,z biết x/-6=-4/8 =14/y =z/10 với x,y,z thuộc Z* tỉ số của 200 cm khối và 2 lít là:==-.

Question

Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên x,y,z biết x/-6=-4/8 =14/y =z/10 với x,y,z thuộc Z*
tỉ số của 200 cm khối và 2 lít là:………………………..
khoảng cách thực tế giữa 2 điểm A và B là 5km,khoảng cách giửa 2 điểm đó trên bản đồ vẽ là 5mm.vậy tỉ lệ xích của bản vẽ là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-12-21T00:51:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x/-6=-4/8=14/y=z/10
  ** x/-6=-4/8
  =>x*8=-6*(-4)
  x*8=24
  x=24:8
  x=3
  **14/y=-4/8
  =>14*8=y*(-4)
  112=y*(-4)
  y=112:(-4)
  y=-28
  **z/10=-4/8
  =>z*8=10*(-4)
  z*8=-40
  z=-40:8
  z=-5
  Vậy x=3; y=-28; z=-5
  _________________________________
  Đổi 200cm^3=0,2dm^3
  tỉ số của 200 cm khối và 2 lít là: 0,2:2*100=1/10
  ______________________________________
  Đổi 5km=5000000mm
  Tỉ lệ xích là:
  5:5000000=1:1000000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )