Toán Lớp 6: Tìm các sô tự nhiên N sao cho các số sau có giá trị là số nguyên a. N+5/N B. N-1/8 C. 8/N -1 D.N/N -5

Question

Toán Lớp 6: Tìm các sô tự nhiên N sao cho các số sau có giá trị là số nguyên
a. N+5/N
B. N-1/8
C. 8/N -1
D.N/N -5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-03-19T21:41:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  a) 

  Để (n+5)/n là số nguyên thì:

  n+5 \vdots n

  Mà n \vdots n

  -> 5 \vdots n

  -> n \in Ư(5)={+-1;+-5}

  Mà n \in NN

  Nên n \in {1;5}

  b)

  Để (n-1)/8 là số nguyên thì:

  n-1 \vdots 8

  <=>  n-1 \in B(8)

  Mà n \in NN

  -> n-1 >=-1

  -> n-1 \in {0;8;16;24;32;…}

  Do đó, n \in {1;9;17;25;33;…}

  c)

  Để 8/(n-1) là số nguyên thì:

  8 \vdots n-1

  -> n-1 \in Ư(8)={+-1;+-2;+-4;+-8}

  Mà n \in NN

  -> n-1 >=-1

  -> n-1 \in {+-1;2;4;8}

  -> n \in {0;2;3;5;9}

  Vậy n \in {0;2;3;5;9}

  d)

  Để n/(n-5) là số nguyên thì:

  n \vdots n-5

  <=> (n-5)+5 \vdots n-5

  Mà n-5 \vdots n-5

  -> 5 \vdots n-5

  -> n-5 \in Ư(5)={+-1;+-5}

  <=> n \in {6;4;10;0}

  Vậy n \in {0;4;6;10}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )