Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên n biết:4n-20 chia hết cho (n-2)

Question

Toán Lớp 6: tìm các số tự nhiên n biết:4n-20 chia hết cho (n-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-11T08:01:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4n – 20 vdots (n – 2)

  => 4(n – 5) vdots (n – 2)

  => 4(n – 2) – 12 vdots (n – 2)

  => (n – 2) ∈ Ư(12) = { -12 ; -6 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2; 3 ; 4; 6 ; 12 }

  => n ∈ { -10 ; -4 ; -2 ; -1 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 14 }

   

 2. 4n-20 vdots n-2

  ⇔ 4n-8-12 vdots n-2

  ⇔ 4(n-2)-12 vdots n-2

  Mà 4(n-2) vdots n-2 ⇒ 12 vdots n-2

  ⇒ n-2 ∈ $Ư(12)$

  ⇒ n-2 ∈ {±1 ; ±2 ; ±3 ; ±4 ; ±6 ; ±12}

  ⇒ n ∈ {3 ; 1 ; 4 ; 0 ; 5 ; -1 ; 6 ; -4 ; 14 ; -10}

  Vậy n = {3 ; 1 ; 4 ; 0 ; 5 ; -1 ; 6 ; -4 ; 14 ; -10}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )