Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên a và b sao cho : a) 7 < a < b < 10 ; b) 12 < a < b < 16.

Question

Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên a và b sao cho :
a) 7 < a < b < 10 ; b) 12 < a < b < 16., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-12-15T21:01:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 7 < a < b < 10
  ⇒ a ∈ { 8 }
  ⇒ b ∈ { 9 }
  b) 12 < a < b < 16
  ⇒ a ∈ { 13 ; 14 }
  ⇒ b ∈ { 14 ; 15 }
                               XIN HAY NHẤT

 2. $#Dứa$
  a, 7 < a < b < 10
  ⇒ a = 8
       b = 9
  b, 12 < a < b < 16
  ⇒ a = 13 hoặc 14
      b = 14 hoặc 15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )