Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết x/4=y/-10 và x+2y=12 Áp dụng tính chất Phân số bằng nhau

Question

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết
x/4=y/-10 và x+2y=12
Áp dụng tính chất Phân số bằng nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tuần 2022-04-13T20:08:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x/4=y/-10=x+2y/4+(-10).2=12/(-16)=(-3)/4

  Nên x=4=(-3)/4 nên x=(-3)/4×4=(-3)

  y/(-10)=(-3)/4 nên y=(-10)×(-3)/4=15/2

  Vậy x=(-3); y=15/2

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Theo đề bài ta có :

  x/4 = y/-10 và x + 2y = 12 (x, y in ZZ)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  x/4 = y/-10 = (x + 2y)/(4 + 2 . (-10)) = 12/-16 = -3/4

  . x/4 = -3/4 => x = -3

  . y/-10 = -3/4 => y = -15/2

  Mà x, y in ZZ nên không có giá trị y trong bài này

  => x = -3 ;  y = \emptyset

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )