Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết x/4=y/-10 và x+2y=12

Question

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết
x/4=y/-10 và x+2y=12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 7 ngày 2022-04-14T06:51:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và lời giải

  x/4=y/(-10) và x+2y=12

  Áp dụng tính của tỉ lệ thức, ta có:

  x/4=y/(-10)=(x+2y)/(4+2.(-10))=12/-16=-3/4

  Suy ra: $\begin{cases} \dfrac{x}{4}=-\dfrac{3}{4}⇒x=-3\\\dfrac{y}{-10}=-\dfrac{3}{4}⇒y=-\dfrac{3}{4}.(-10)=\dfrac{15}{2} \end{cases}$

  Mà x,y\inZZ

  Vậy không có giá trị x,y nào thỏa mãn bài toán.

 2. thay x=y/-10 ta có y/-10+2*y=12

  <=>y/-10+(20*y)/-10=12

  <=>(21*y)/-10=12

  <=>21*y=-120

  <=>y=-40/7

  <=>x/4=-4/7

  <=>x=-16/7

  xin hay nhất nếu đúng ạ :3

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )