Toán Lớp 6: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) sao cho: ( 2x + 1 ) ( y – 3 ) = -7 nhanh giúp em vs ạ

Question

Toán Lớp 6: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) sao cho:
( 2x + 1 ) ( y – 3 ) = -7
nhanh giúp em vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-02-22T20:50:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Mem gửi bạn
  Xin hay nhất
  Vì – 7 là số nguyên tố 
  ⇒ – 7 = 1 . ( – 7 )
            = ( – 7 ) . 1
            = ( – 1 ) . 7
            =  7 . ( – 1 )
  TH 1 :
  ( 2x + 1 ) = 1 ⇒ x = 0
  ( y – 3 ) = -7 ⇒ y = – 4
  TH 2 :
  ( 2x + 1 ) = – 7 ⇒ x = – 4 
  ( y – 3 ) = 1 ⇒ y = 4
  TH 3 :
  ( 2x + 1 ) = – 1 ⇒ x = – 1 
  ( y – 3 ) = 7 ⇒ y = 10
  TH 4 :
  ( 2x + 1 ) = 7 ⇒ x = 3
  ( y – 3 ) = – 1 ⇒ y = 2
   

 2. Giải đáp:
  Vì – 7 là số nguyên tố 
  ⇒ – 7 = 1 . ( – 7 )
            = ( – 7 ) . 1
            = ( – 1 ) . 7
            =  7 . ( – 1 )
  TH 1 :
  ( 2x + 1 ) = 1 ⇒ x = 0
  ( y – 3 ) = -7 ⇒ y = – 4
  TH 2 :
  ( 2x + 1 ) = – 7 ⇒ x = – 4 
  ( y – 3 ) = 1 ⇒ y = 4
  TH 3 :
  ( 2x + 1 ) = – 1 ⇒ x = – 1 
  ( y – 3 ) = 7 ⇒ y = 10
  TH 4 :
  ( 2x + 1 ) = 7 ⇒ x = 3
  ( y – 3 ) = – 1 ⇒ y = 2
   
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )