Toán Lớp 6: Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20

Question

Toán Lớp 6: Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-19T02:59:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nhân 4 lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6…
  ⇒ Ta được các bội dương của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…
  Do đó các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.

 2. Giải đáp:
  $\text{Z ={ -16;-12;-8;-4;0;4;8;12;16}}$
  $\text{Bội âm : -16;-12;-8;-4}$
  $\text{Bội dương : 0;2;4;8;12;16}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )