Toán Lớp 6: Tìm Bội của 18 mỗi số có 4 chữ số

Question

Toán Lớp 6: Tìm Bội của 18 mỗi số có 4 chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tháng 2022-03-09T12:33:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Tìm Bội của 18 mỗi số có 4 chữ số : 
    B(18)={1800;1818;1836;1872;…}

  2. Giải đáp:
     $B(18)= {$0;18;36;54;…$}$
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )