Toán Lớp 6: Tìm bội chung nhỏ nhất của các số: a) 10 và 50 ; b) 13, 39 và 156; c) 30 và 28 ; d) 35, 40 và 140.

Question

Toán Lớp 6: Tìm bội chung nhỏ nhất của các số:
a) 10 và 50 ; b) 13, 39 và 156;
c) 30 và 28 ; d) 35, 40 và 140., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 7 ngày 2022-04-14T08:29:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)vì 50 chia hết cho 10 =>BCNN(10,50)=50
  b)Vì 156 chia hết cho 39,156 chia hết cho 13=>BCNN(13,39,156)=156
  c)Ta có:
  30=2x3x5
  28=2x2x7
  =>BCNN(30,28)=2x2x3x5x7=420
  d)Ta có:
  35=5×7
  40=2x2x2x5
  140=2x2x5x7
  =>BCNN(35,40,140)=2x2x2x5x7=280
  vote 5 sao nha 
   

 2. a,ta có:
  10=2.5;50=2.5^2
  ⇒BCNN(10,50)=2.5^2=50
  b,ta có:
  13=13;39=3.13;156=2^2.3.13
  ⇒BCNN(13,39,156)=2^2.3.13=156
  c,ta có:
  30=2.3.5;28=2^2.7
  ⇒BCNN(30,28)=2^2.3.5.7=420
  d,ta có:
  35=5.7;40=2^3.5;140=2^2.5.7
  ⇒BCNN(35,40,140)=2^3.5.7=280
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )