Toán Lớp 6: Tìm x biết : d, 2x – 5 chia hết cho x + 3 x thuộc tập Z

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết :
d, 2x – 5 chia hết cho x + 3 x thuộc tập Z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tuần 2022-06-18T06:50:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Để 2x – 5 vdots x + 3( x\in Z) thì

  2x + 6 – 11 vdots x + 3

  2(x + 3) – 11 vdots x + 3

  Mà 2(x + 3)  vdots x + 3

  ⇒11 vdots x + 3

  ⇔ x+3\in Ư(11)={-11;-1;1;11}

  ⇔ x={-8;2;4;14}

  Vậy để 2x – 5 vdots x + 3( x\in Z) thì x={-8;2;4;14}

 2. $ 2x – 5 ⋮ x + 3 $

  $ ⇒ 2x + 6 – 11 ⋮ x + 3 $

  $ ⇒ 2 ( x + 3 ) – 11 ⋮ x + 3 $

  $ ⇒ 11 ⋮ x + 3 $ 

  $ ⇒ x + 3 = ±1 ; ±11 $

  $ ⇒ x = -4 ; -2 ; -14 ; 8 $

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )