Toán Lớp 6: Tìm x biết: a) 3x – (-2) = 1 b) – (2x + 24) + 211 = -123 c) 125 – (125 – x) = 0

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết:
a) 3x – (-2) = 1
b) – (2x + 24) + 211 = -123
c) 125 – (125 – x) = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tháng 2022-12-21T14:21:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3x-(-2)=1
  =>3x=1+(-2)
  =>3x=-1
  =>x=-1:3
  =>x=-1/3
  b)
  -(2x+24)+211=-123
  =>-(2x+24)=-123-211
  =>-(2x+24)=-334
  =>2x+24=334
  =>2x=334-24
  =>2x=310
  =>x=310:2
  =>x=155
  c)
  125-(125-x)=0
  =>125-x=125-0
  =>125-x=125
  =>x=125-125
  =>x=0
   

 2. a ) 3x – ( – 2 ) = 1 
       3x              = 1+(-2)
       3x              = -1 
         x              = – 1 : 3
         x              = $\frac{-1}{3}$ 
  b) -( 2x + 24 ) + 211 = -123
       – ( 2x – 24 )    + 211  = -123 
                       2x – 24   = 123 – 211 
                       2x – 24   = -334
                           2x       = -334 + 24 
                           2x       = -310 
                             x       = -310 : -2
                             x       = 155
  c) 125 – (125 – x ) = 0 
                 125 – x = 125 – 0 
                  125  – x = 125 
                             x  = 125 – 125 
                            x     = 0
  CHÚC BN HOK TỐT Ạ 
  NHUKHANH123
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )