Toán Lớp 6: Tìm X biết. 7x – 7 = 14 cHmmmmmmm

Question

Toán Lớp 6: Tìm X biết. 7x – 7 = 14
cHmmmmmmm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 5 ngày 2022-01-12T23:13:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  `7x-7=14`

  `=>7x=14+7`

  `=>7x=21`

  `=>x=21:7`

  `=>x=3`

  Vậy `x=3`

   

 2. 7x – 7 = 14

  7x       = 14 + 7

  7x       = 21

    x       = 21 : 7

    x       = 3

  Vậy x = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )