Toán Lớp 6: tìm x biết: 6x-9=345 a.336 b.354 c.59 d.56

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết: 6x-9=345
a.336 b.354 c.59 d.56, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 tháng 2022-06-20T07:46:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  6x-9=345
  6x=345+9
  6x=354
  x=354:6
  x=59
  Vậy x=59
  Chọn C

 2. Giải đáp:
   c=59 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   6x-9=345
   6x    =345+9
   6x    =354
    x     =354 :6
    x     =59
  “đã cho đáp án rùi nha “

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )