Toán Lớp 6: Tìm x, biết : $4^{x + 2}$ . 5 . $4^{x}$ = 1280 Giải chi tiết ạ

Question

Toán Lớp 6: Tìm x, biết :
$4^{x + 2}$ . 5 . $4^{x}$ = 1280
Giải chi tiết ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 ngày 2022-12-22T06:57:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4^[x+2] . 5 . 4^x = 1280

  4^[x+2] . 4^x = 1280 : 5

  4^[x+2] . 4^x = 256

  4^[x + 2 + x ] = 256

  4^[x + 2 + x ] = 4^4

  x + 2 + x = 4

  2x + 2 = 4

  2x = 4 – 2

  2x = 2

  x = 1

   Vậy x = 1

 2. đáp án +giải thích các bước

  Tìm x, biết :

  4^ x+2 . 5. 4^x=1280

   4 ^x  . 4^2. 5. 4^x=1280

   4^x. 80 .4^x=1280

    4^x .4^x=1280:80

   16^x=16

  ⇒ x=1

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )