Toán Lớp 6: tìm x biết 3x+4 chia hết cho x-2

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết 3x+4 chia hết cho x-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 7 ngày 2022-04-14T11:02:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3x+4 \vdots x-2

  =>3(x+1)+1 \vdots x-2

  =>3(x-2)+10 \vdots x-2

  =>10 \vdots x-2

  =>x-2 in Ư(10)={+-1;+-2;+-5;+-10}

  =>x in {3;4;7;12;1;0;-3;-8}

  Vậy x in {3;4;7;12;1;0;-3;-8}

 2. Giải đáp:

  $x\in\{3;1;4;0;7;-3;12;-8\}$.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\begin{array}{l}3x+4\ \vdots\ x-2\\\Rightarrow 3x-6+10\ \vdots\ x-2\\\Rightarrow 3x-6\ \vdots\ x-2\Rightarrow 10\ \vdots\ x-2\\\Rightarrow x-2\inƯ(10)\\\Rightarrow x-2\in\{1;-1;2;-2;5;-5;10;-10\}\\\Rightarrow x\in\{3;1;4;0;7;-3;12;-8\}\end{array}$

  Vậy $x\in\{3;1;4;0;7;-3;12;-8\}$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )