Toán Lớp 6: Tìm x, biết: $(25-2x)^{3}$ : 5 – $3^{2}$ = $4^{2}$

Question

Toán Lớp 6: Tìm x, biết:
$(25-2x)^{3}$ : 5 – $3^{2}$ = $4^{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 8 tháng 2022-04-19T11:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ : 5 – $3^{2}$ = $4^{2}$ }$
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ : 5 – 9 = 16}$
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ : 5 = 16 + 9}$
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ : 5 = 25}$
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ = 25 x 5}$
  $\text{$(25 – 2x)^{3}$ = 125 = $5^{3}$ }$
  $\Rightarrow$ $\text{25 – 2x = 5}$
  $\Rightarrow$ $\text{2x = 25 – 5}$
  $\Rightarrow$ $\text{2x = 20 }$
  $\Rightarrow$ $\text{x = 20 : 2}$
  $\Rightarrow$ $\text{x = 10}$
  $\text{Vậy x = 10}$
  #chucbnhoktot#@1908
   

 2. #Hugg
  (25-2x)^3:5-3^2=4^2
  ⇒(25-2x)^3:5-9=16
  ⇒(25-2x)^3:5=25
  ⇒(25-2x)^3=25*5
  ⇒(25-2x)^3=125
  ⇒(25-2x)^3=5^3
  ⇒25-2x=5
  ⇒2x=25-5
  ⇒2x=20
  ⇒x=10
  Vậy x=10
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )