Toán Lớp 6: tìm x biết : ( x + 16 ) chia hết cho ( x + 1 )

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết : ( x + 16 ) chia hết cho ( x + 1 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 ngày 2022-12-21T02:44:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ( x + 16 ) chia hết cho ( x + 1 ):
       → ( x + 1 + 15 ) chia hết cho ( x + 1 )
       → ( x + 1 ) chia hết cho ( x + 1 ); 15 chia hết cho ( x + 1 ).
     ⇒ ( x + 1 ) ∈ Ư(15) với ( x + 1 ) ≥ 1.
       → Ư(15) = { 1; 3; 5; 15 }.
     ⇒ x + 1 có thể bằng 1; 3; 5 hoặc 15.
     ⇔ Nếu:
          x + 1 = 1    ⇒    x = 0
          x + 1 = 3    ⇒    x = 2
          x + 1 = 5    ⇒    x = 4
          x + 1 = 15  ⇒    x = 14
     ⇒ Nếu x = 0; 2; 4; 14 thì ( x + 16 ) chia hết cho ( x + 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )