Toán Lớp 6: Tìm x biết 13 < x<30 Uớc của 30

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết 13 < x<30 Uớc của 30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-05-25T16:53:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ư(30)={+-1,+-2,+-3,+-5,+-6,+-10,+-15}
  Mà 13<x<30 nên:
  ⇒x=15
  Vậy x=15

 2. x ∈ Ư(30) = {1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30}
  Mà 13 < x < 30 => x = 15
  Vậy x = 15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )