Toán Lớp 6: tìm x biết : ( x + 11 ) chia hết cho ( x + 1 )

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết : ( x + 11 ) chia hết cho ( x + 1 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 3 ngày 2022-12-21T07:41:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( x + 11 ) \vdots ( x + 1 )
  => ( x + 1 ) + 10 \vdots ( x + 1 )
  => 10 \vdots ( x + 1 )                             ( Vì x + 1 \vdots x + 1 )
  => ( x + 1 ) ∈ Ư(10) = {-10 ; -5 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ;5 ; 10}
  => x ∈ {-11 ; -6 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1 ; 4 ; 9}
  Vậy x ∈ {-11 ; -6 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1 ; 4 ; 9}
  #dtkc

 2. $\text{x + 11}$ $\vdots$ $\text{x + 1}$
  $\Rightarrow$ $\text{x + 1 + 10}$ $\vdots$ $\text{x + 1}$
  $\Rightarrow$ $\text{10 $\vdots$ x + 1}$
  $\Rightarrow$ $\text{x + 1 $\in$ Ư(10)}$
  $\Rightarrow$ $\text{x $\in$ Ư(9) = }$ {$\text{1 ; 3 ; 9}$}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )