Toán Lớp 6: Tìm bà số tự nhiên khác nhau,biết số trung bình cộng của ba số là 2

Question

Toán Lớp 6: Tìm bà số tự nhiên khác nhau,biết số trung bình cộng của ba số là 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 4 ngày 2022-06-18T21:26:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 3 số cần tìm là a ; b ; c
  Tổng của ba số là:
  2 x 3 = 6
  Ta có :
  (0 + 2 + 4) = 6 ⇒ a ; b ; c = 0; 2; 4
  (1 + 2 + 3) = 6 ⇒ a ; b ; c = 1; 2; 3
  Học tốt!✅
  Xin hay nhất ạ????
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 3 số tự nhiên khác nhau là x,y,z . Theo bài ra , ta có
   Tổng của x,y,z là : 2 . 3 = 6
   Ta có tổng 3 chữ số khác nhau bằng 6 là
  0 + 1 + 5 = 6
  0 + 2 + 4 = 6
  1 + 2 + 3 = 6
  Vậy 3 số tự nhiên khác nhau biết số trung bình cộng của ba số là 2 là
  → 0 ; 1 ; 5
  → 0 ; 2 ; 4
  → 1 ; 2 ; 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )