Toán Lớp 6: tim x a,6x + 4x-100=2010 b,(x-10).121=121 c,(x-5).(2x-18)=0 giup mik mik can gap ai giai dc mik vote5 sao va cam on

Question

Toán Lớp 6: tim x
a,6x + 4x-100=2010
b,(x-10).121=121
c,(x-5).(2x-18)=0
giup mik mik can gap ai giai dc mik vote5 sao va cam on, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 ngày 2022-06-08T01:43:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 6x + 4x – 100 = 2010
  6x + 4x = 2010 + 100
  6x + 4x = 2110
  10x = 2110
  x = 2110 : 10
  x = 211
  b) (x – 10) . 121 = 121
  x – 10 = 1
  x = 10 + 1
  x = 11
  c) (x – 5) . (2x – 18) = 0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x – 5 = 0\\2x – 18 = 0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=9\end{array} \right.\) 

  0
  2022-06-08T01:44:45+00:00
  Giải đáp:a/x=211
               b/x=11
               c/x=5 hoặc x=9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/6x + 4x-100=2010
  ⇒10x=2010+100
  ⇒10x=2110
  ⇒x=211
  b/(x-10).121=121
  ⇒121x-1210=121
  ⇒121x=121+1210
  ⇒121x=1331
  ⇒x=11
  c/(x-5).(2x-18)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\2x-18=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=9\end{array} \right.\) 
  Vậy x=5 hoặc x=9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )