Toán Lớp 6: tìm x a.x+36=6 b.96-3(x+1)=42 c.(2x-1)(x+2)=0

Question

Toán Lớp 6: tìm x
a.x+36=6
b.96-3(x+1)=42
c.(2x-1)(x+2)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 3 tháng 2022-06-17T03:53:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)x+36=6$
  $x=6-36$
  $x=-30$
  $b)96-3(x+1)=42$
  $96-3x-3=42$
  $93-3x=42$
  $3x=51$
  $x=51:3$
  $=17$
  $c)(2x-1)(x+2)=0$
  \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=0\\x+2=0\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}2x=1\\x=-2\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=-2\end{array} \right.\)
  Vậy $x$ ∈ {$\dfrac{1}{2};-2$}
  $#thanhmaii2008$
   

 2. a.x+36=6
  x = 6 – 36
  x = -30
  b.96-3(x+1)=42
  3(x+1) = 96 – 42
  3(x+1) = 54
  x+1 = 54 : 3
  x+1 = 18
  x = 18 – 1 = 17
  c.(2x-1)(x+2)=0
  TH1: 2x-1 = 0
  2x = 0 + 1 = 1
  x = 1 : 2 = $\frac{1}{2}$ 
  TH2: x+2 = 0
  x = 0 – 2 = -2
  => x ∈ { $\frac{1}{2}$ ; -2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )