Toán Lớp 6: Tìm x : (x+73)-26=76 Giúp mik vs !!!

Question

Toán Lớp 6: Tìm x :
(x+73)-26=76
Giúp mik vs !!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 20 phút 2022-06-17T07:22:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  (x + 73) – 26 = 76
  => x + 73 = 76 + 26
  => x + 73 = 102
  => x = 102 – 73
  => x = 29
  $\text{Vậy}$ x = 29

 2.    (x+73)-26=76
  ⇔x+73=102
  ⇔x=29 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )