Toán Lớp 6: Tìm x (5x-7)⁴+2³.5²=281 Giấu chấm là giấu nhân nha

Question

Toán Lớp 6: Tìm x
(5x-7)⁴+2³.5²=281
Giấu chấm là giấu nhân nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tuần 2022-06-08T03:07:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (5x-7)^4 + 2^3 . 5^2 = 281
  -> (5x-7)^4 + 8 . 25  = 281
  -> (5x-7)^4 + 200 = 281
  -> (5x-7)^4 = 81
  -> (5x-7)^4 = (±3)^4
  -> 5x-7=3     hoặc     5x-7=-3
  -> 5x=10      hoặc      5x=4
  -> x=2          hoặc      x = 4/5
      Vậy x in { 2; 4/5 } 

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  (5x – 7)^4 + 2^3. 5^2 = 281
  ⇔ (5x – 7)^4 + 8. 25 = 281
  ⇔ (5x – 7)^4 + 200 = 281
  ⇔ (5x – 7)^4 = 281 – 200
  ⇔ (5x – 7)^4  = 81
  ⇔ (5x – 7)^4 = (±3)^4
  $⇔\left[\begin{matrix} 5x – 7 = 3\\ 5x – 7 = -3\end{matrix}\right.$
  $⇔ \left[\begin{matrix}5x = 3 + 7\\5x = -3 + 7\end{matrix}\right.$
  $⇔ \left[\begin{matrix} 5x = 10\\ 5x = 4\end{matrix}\right.$
  $⇔ \left[\begin{matrix} x = 2\\ x = \dfrac{4}{5}\end{matrix}\right.$
  Vậy x = 2 hoặc x = 4/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )