Toán Lớp 6: tìm x 25 – (30 + x) = x – (27 – 8)

Question

Toán Lớp 6: tìm x
25 – (30 + x) = x – (27 – 8), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-03-02T12:13:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  S={7}

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  25-(30+x)=x-(27-8)

  <=> 25-30-x=x-19

  <=> -x-x= -19-25+30

  <=> -2x=-14

  <=> x= (-14)/(-2)

  <=> x=7

  Vậy S={7}

 2. 25 – (30 + x ) = x – (27 – 8 )
  25 – 30 – x = x – 19
  – 5 – x = x – 19
  – x – x = -19 -+ 5
  – 2x = – 14
  x = 7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )