Toán Lớp 6: Tìm x (X + 25) . (24-3x) = 0 (X-2).(x+7) bé hơn 0

Question

Toán Lớp 6: Tìm x
(X + 25) . (24-3x) = 0
(X-2).(x+7) bé hơn 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 tháng 2022-05-01T15:45:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Tìm x :
  (x+25)(24-3x)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+25=0\\24-3x=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-25\\3x=24\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-25\\x=8\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{-25;8}
  Giải thích :
  – ab=0=> \(\left[ \begin{array}{l}a=0\\b=0\end{array} \right.\) 
  (x-2)(x+7)<0
  => $\begin{cases}\left[ \begin{array}{l}x-2<0\\x+7>0\end{array} \right.\\ \left[ \begin{array}{l}x-2>0\\x+7<0\end{array} \right.\end{cases}$
  => $\begin{cases}\left[ \begin{array}{l}x<2\\x> -7\end{array} \right. \\ \left[ \begin{array}{l}x>2\\x< -7\end{array} \right. (KTM)\end{cases}$
  =>-7<x<2
  =>x∈{-6;-5;-4;3;-2;-1;0;1}
  Vậy x∈{-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1}
  Giải thích :
  * Nếu x-2>0;x+7>0=>(x-2)(x+7)>0(KTM)
  * Nếu x-2<0;x+7<0=>(x-2)(x+7)>0(KTM)
  * Nếu x-2<0;x+7>0=>(x-2)(x+7)<0(TM)
  * Nếu x-2>0;x+7<0=>(x-2)(x+7)<0(TM)
  => Để (x-2)(x+7)<0=>x-2<0;x+7>0 hoặc x-2>0;x+7<0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )