Toán Lớp 6: tìm 2 số tự nhiên x và y biết tổng của chúng gấp 2 lần tích của chúng

Question

Toán Lớp 6: tìm 2 số tự nhiên x và y biết tổng của chúng gấp 2 lần tích của chúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tuần 2022-06-07T09:39:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   bạn nên nhớ : 
  bài này chỉ nên tham khỏa chứ lớp 6 mình không chắc  học cái này chưa 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số tự nhiên  thứ nhất là x ( x∈N)
  số tự nhiên thứ 2 là  y ( y∈N)
  theo đề bài ta có 
  2.x.y =x+y
  => x+y -2xy = 0
  => 2 (x+y-2xy) = 0
  => 2x +2y -4xy = 0
  => (2x  -4xy ) +2y = 0
  => (2x .1 -2x.2y ) +2y = 0 
  => 2x(1-2y) +2y = 0
  => 2x(1-2y) -1+2y +1=0
  => 2x(1-2y) – 1.(1-2y)=-1
  => (1-2y)(2x-1) =-1
  ta có bảng sau 
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{1-2y}&\text{1}&\text{-1}\\\hline \text{2x-1}&\text{-1}&\text{1}\\\hline \text{2y}&\text{0}&\text{2}\\\hline \text{2x}&\text{0}&\text{2}\\\hline \text{y}&\text{0}&\text{1}\\\hline\text{x}&0&1\end{array}
  vậy cặp (x;y)thỏa mãn đề bài là (  0;0) ; (1;1)

 2. Giải đáp:
  x = 1, y = 1
  x = 0, y = 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  x . y . 2 = x + y
  Vậy ta chỉ có 2 trường hợp đó là:
  $\left[\begin{matrix} x = 1\\ y = 1\end{matrix}\right.$
  $\left[\begin{matrix} x = 0\\ y = 0\end{matrix}\right.$
  – Thay x = 1, y = 1 ta có:
  1 . 1 = 1
  1 + 1 = 2
  Mà {1 + 1}/{1 . 1} = 2
  => x = 1, y = 1
  – Thay x = 0, y = 0 ta có:
  0 . 0 =0
  0 + 0 = 0
  Mà {0 + 0}/{0 . 0} = ???
  => x = 0, y = 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )