Toán Lớp 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có 3 chữ số, 1 số chia hết cho 125, 1 số chia hết cho 8

Question

Toán Lớp 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có 3 chữ số, 1 số chia hết cho 125, 1 số chia hết cho 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-03-14T11:59:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là n ; n + 1 (n;n + 1 \in N**)
  Xét 2 trường hợp :
  n \vdots 125
  n + 1 \vdots 8
  n là tự nhiên liên tiếp 
  =>n \in B(125) ; n + 1 \in B(8)
  =>n \in {125;250;375;500;625;750;875;1000;….}
  =>n + 1 \in {126;376;626;876;…}
  Vì n + 1 \vdots 8
  Mà n ; n + 1 là số tự nhiên liên tiếp
  =>n = 375 ; n + 1 = 376
  Vậy 2 số tự nhiên liên tiếp là : 375 ; 376

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )