Toán Lớp 6: Tìm 2 số a,b có tích là 57 và a

Question

Toán Lớp 6: Tìm 2 số a,b có tích là
57 và a

in progress 0
Phượng Tiên 21 phút 2022-06-11T17:27:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $ \text{ta có : } a ; b ∈ \{±1 ; ±3 ; ±19 ; ±57\}\\ \text{nân ta có lập đc bản như sau :}\\ \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{$\mathbb{TH1}$}&\text{$\mathbb{TH2}$}\\\hline \text{a}&\text{$\begin{cases}\pm1\\\pm57\end{cases}$}&\text{$\begin{cases}\pm3\\\pm19\end{cases}$}\\\hline \text{b}&\text{$\begin{cases}\pm57\\\pm1\end{cases}$}&\text{$\begin{cases}\pm19\\\pm3\end{cases}$}\\\hline\end{array}\\\text{Mà a < b nên : }\\ \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{$\mathbb{TH1}$}&\text{$\mathbb{TH2}$}\\\hline \text{a}&\text{$\pm$1}&\text{$\pm$3}\\\hline \text{b}&\text{$\pm$57}&\text{$\pm$19}\\\hline \end{array}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo bài ra ta có :
  ab = 57
  ⇒ a ; b ∈ {±1 ; ±3 ; ±19 ; ±57}
  Do  a < b
  ⇒ (a ; b) = (1 ; 57) = (3 ; 19) = (-19 ; -3) = (-57 ; -1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )