Toán Lớp 6: Tìm x : ( 2x + 3 ) chia hết cho ( x – 1)

Question

Toán Lớp 6: Tìm x : ( 2x + 3 ) chia hết cho ( x – 1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-12-22T09:56:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 2x + 3 ) chia hết cho ( x -1 )

  -> 2x – 2 + 5 chia hết cho x – 1

  -> 2. ( x – 1 ) + 5 chia hết cho x – 1

   Mà 2.( x – 1) chia hết cho x -1

  -> 5 chia hết cho x -1

  -> x-1∈ Ư( 5 ) ={-5,-1, 1,5}

  -> x∈ {-4, 0, 2, 6}

  Mà x bé nhất

  Nên x = -4

   

 2. Tham khảo:

  ( 2x + 3 ) \vdots ( x – 1 )

  2x – 2 + 5 \vdots x – 1

  2(x – 1 ) + 5 \vdots x – 1

  <=> 2( x – 1 ) \vdots x – 1

  => 5 \vdots x – 1

  => x – 1 \in Ư(5) = { -5; -1; 1; 5 }

  => x \in { -4; 0; 2; 6 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )