Toán Lớp 6: Tìm x: ( 2x – 1) mũ 5 = ( 2x – 1) mũ 7

Question

Toán Lớp 6: Tìm x:
( 2x – 1) mũ 5 = ( 2x – 1) mũ 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-12-15T20:30:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $(2x-1)^5=(2x-1)^7$
  $\Rightarrow (2x-1)^7-(2x-1)^5=0$
  $\Rightarrow (2x-1)^5 .[(2x-1)^2-1]=0$
  \(\Rightarrow\left[ \begin{array}{l}(2x-1)^5=0\\(2x-1)^2=1\end{array} \right.\Rightarrow\left[ \begin{array}{l}2x-1=0\\2x-1=\pm1\end{array} \right.\)
  \(\Rightarrow\left[ \begin{array}{l}2x=1\\2x=2\\2x=0\end{array} \right.\Rightarrow\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac12\\x=1\\x=0\end{array} \right.\)

 2. Giải đáp:
  x=0 hoặc x=1/2 hoặc x=1.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-1)^5=(2x-1)^7
  =>(2x-1)^7-(2x-1)^5=0
  =>(2x-1)^5[(2x-1)^2-1]=0
  =>[((2x-1)^5=0),((2x-1)^2=1):}
  =>[(2x-1=0),(2x-1=1),(2x-1=-1):}
  =>[(2x=1),(2x=2),(2x=0):}
  =>[(x=1/2),(x=1),(x=0):}
  Vậy x=0 hoặc x=1/2 hoặc x=1.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )