Toán Lớp 6: tiìm điều kiện của n để p/s a = n+6/n+4 nhận giá trị nguyên

Question

Toán Lớp 6: tiìm điều kiện của n để p/s a = n+6/n+4 nhận giá trị nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 42 phút 2022-06-08T01:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ \dfrac{n+6}{n+4} ∈ Z ⇒ n + 6 ⋮ n+4 $

  $ ⇒ n+4+2 ⋮ n+4 $

  $ ⇒ 2 ⋮ n+4 $

  $ ⇒ n+4 =±1;±2 $

  $ ⇒ n=-6;-5;-3;-2 $

   

 2. Giải đáp:

  n in {-6;-5;-3;-2}

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  \frac{n+6}{n+4} ∈ Z ⇒ n + 6 ⋮ n+4

  => n+4+2 ⋮vdots n+4

  =>2 vdots n+4

  =>n+4 in Ư(2)={+-1;+-2}

  =>n in {-6;-5;-3;-2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )