Toán Lớp 6: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? 1 x 2 x 3 x 4 x … x 450

Question

Toán Lớp 6: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?
1 x 2 x 3 x 4 x … x 450, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 ngày 2022-06-18T17:20:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Từ 1 đến 500 có số thừa số chia hết cho 5 là :}
  text{500 : 5 = 100 ( số ) }
  text{Trong đó có số chia hết cho 25 là :}
  text{500 : 25 = 20 ( số )}
  text{Trong 20 số này lại có số thừa số số chia hết cho 125 là : }
  text{500 : 125 = 4 ( số )}
  text{có số số 0 sau cùng là :}
  text{100 + 20 + 4 = 124 ( số ) }
  text{Nghĩa là có 124 chữ số 0 sau cùng.}
  text{Vậy}
  => text{tích A có 124 chữ số 0 sau cùng.}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )