Toán Lớp 6: Tỉ số của 2 số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?

Question

Toán Lớp 6: Tỉ số của 2 số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-15T23:11:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi 2 số là a;b
  =>a/b=7/12
  Ta có:
  (a+10)/b=3/4=>a/b+10/b=3/4=>10/b=3/4-a/b=>10/b=1/6
  10/b=1/6=>b=10: 1/6=60=>a=7/12 xxb=>a=35
  Vậy tổng 2 số là:
  60+35=95
  Đáp số:95

 2. Gọi  2  số  đó  là :  a,  b
  Ta  có:   a/b = 7/12
  a+10/b = 3/4 => a/b + 10/b = 3/4 => 10/b = 3/4 – a/b = 3/4  – 7/12 = 1/6
  => b = 10 : 1/6 = 60 =>a = 7/12 xx b = 7/12 xx 60 = 35
  Vậy  tổng  2  số  là:
     60 + 35 = 95
        Đáp  số: 95
  text{@chautran51231}
  #anhsangsoiduong.vn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )