Toán Lớp 6: Thực hiện phép trừ : Với a,b thuộc Z a/ A = (a – 1) – (a – 3) b/ B = (2 + b) – (b + 1) c/ C = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c) d/

Question

Toán Lớp 6: Thực hiện phép trừ : Với a,b thuộc Z
a/ A = (a – 1) – (a – 3)
b/ B = (2 + b) – (b + 1)
c/ C = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c)
d/ D = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 4 tuần 2022-04-13T04:51:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn bài nhé
  toan-lop-6-thuc-hien-phep-tru-voi-a-b-thuoc-z-a-a-a-1-a-3-b-b-2-b-b-1-c-c-a-b-a-b-a-c-a-c-d

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) $A = (a – 1) – (a – 3)$
  $A = a – 1 – a + 3$
  $A = 2$
  b) $B = (2 + b) – (b + 1)$
  $B = 2 + b – b – 1$
  $B = 1$
  c) $C = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c)$
  $C = a + b – a + b + a – c – a – c$
  $C = 2b – 2c$
  d) $D = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c)$
  $D = a + b – c + a – b + c – b – c + a – a + b + c$
  $D = 2a$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )