Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính sau : 110-7² +22:2

Question

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính sau :
110-7² +22:2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 7 ngày 2022-12-19T10:35:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 72

  Lời giải và giải thích chi tiết: 110-7² +22:2

                                          = 110-49+22:2

                                          = 110-49+11

                                          = 61+11

                                          = 72                                                                                  => kết quả phép tính 110-7² +22:2 =72

  $# Muối $

   

 2.    110-7² +22:2

  =110-49+22:2

  =110-49+11

  =61+11

  =72

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )