Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính P=2.6.8.16.32.64.128.256.512.1024:2^52 giúp mik nhanh với mik cho 5sao

Question

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính P=2.6.8.16.32.64.128.256.512.1024:2^52
giúp mik nhanh với mik cho 5sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 5 ngày 2022-06-20T21:09:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  P=2.4.8.16.32.64.128.256.512.1024:2^52
  P=2^1. 2^2. 2^3. 2^4. 2^6. 2^7. 2^8. 2^9. 2^10:2^52
  P=2^{1+2+3+4+5+6+7+8+9+10}:2^52
  P=2^55:2^52
  P=2^{55-52}
  P=2^3=8

 2. P=2.4.8.16.32.64.128.256.512.1024:2^52
  P=2.2^2 . 2^3 . 2^4 . 2^5 . 2^6 . 2^7 . 2^8 . 2^9 . 2^10 : 2^52
  P=2^55:2^52
  P=2^3
  P=8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )