Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính a) 27 .77 +24 . 27 -27 b) (-12) + (-9) + 121 + l- 20 l c) 2 mũ 5 . 101 – 2 mũ 5 . 101 mũ 0

Question

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính
a) 27 .77 +24 . 27 -27
b) (-12) + (-9) + 121 + l- 20 l
c) 2 mũ 5 . 101 – 2 mũ 5 . 101 mũ 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 ngày 2022-04-19T13:47:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 27 . 77 + 24 . 27 – 27
  = 27 . 77 + 24 . 27 – 27 . 1
  = 27 . ( 77 + 24 – 1 )
  = 27 . 100
  = 2700
  b) (-12) + (-9) + 121 + | -20 |
  = -12 – 9 + 121 + 20
  = -21 + 121 + 20
  = 100 + 20
  = 120
  c) 2^5 . 101 – 2^5 . 101^0
  = 2^5 . 101 – 2^5 . 1
  = 2^5 . ( 101 – 1 )
  = 2^5 . 100
  = 32 . 100
  = 3200
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 27 . 77 + 24 . 27 – 27
  = 27 . 77 + 24 . 27 – 27 . 1
  = 27 . (77 + 24 – 1)
  = 27 . 100
  = 2700
  b) (-12) + (-9) + 121 + |-20|
  = -21 + 121 + 20
  = 100 + 20
  = 120
  c) 2^5 . 101 – 2^5 . 101^0
  = 2^5 . 101 – 2^5 . 1
  = 2^5 . (101 – 1)
  = 32 . 100
  = 3200

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )