Toán Lớp 6: thêm giấu ngoặc rồi tính: 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+…+2021- 2022

Question

Toán Lớp 6: thêm giấu ngoặc rồi tính: 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+…+2021- 2022, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 2 tháng 2022-06-04T14:48:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+…+2021-2022
  =(1-2)+(3-4)+(5-6)+(7-8)+(9-10)+…+(2021-2022)
  =(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+…+(-1)
  – Có tất cả:
  (2021-1)/2+1=1011 (cặp số)
  – Giá trị của tổng trên là:
  (-1) . 1011=-1011
  Vậy 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+…+2021-2022=-1011

 2. Số số hạng của dãy trên là: (2022-1):1+1=2022 (số)
  1-2+3-4+5-6+. . .+2021-2022
  =(1-2)+(3-4)+(5-6)+. . .+(2021-2022)
  =(-1)+(-1)+(-1)+. . .+(-1) ( Có 1011 số -1)
  =(-1).1011
  =-1011

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )