Toán Lớp 6: Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong

Question

Toán Lớp 6: Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản?
A. – 2 000 000 đồng B. 2 000 000 đồng C. 0 đồng D. 4 000 000 đồng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 7 ngày 2022-04-14T10:12:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Giải đáp: C. 0 đồng}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Thẻ tín dụng đang ghi nợ 2 000 000 đồng được biểu diễn là: – 2 000 000 (đồng).}
  \text{Bác Tám nộp vào tài khoản 2 000 000 đồng được biểu diễn là: + 2 000 000 (đồng).}
  \text{Số tiền bác Tám có trong tài khoản là: } 
  \text{(+ 2 000 000) + (-2 000 000) = 0 (đồng).}
  \text{@Hào}

 2. Giải đáp:C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thẻ tín dụng đang ghi nợ 2 000 000 đồng được biểu diễn là: – 2 000 000 (đồng).
  Bác Tám nộp vào tài khoản 2 000 000 đồng được biểu diễn là: + 2 000 000 (đồng).
  Số tiền bác Tám có trong tài khoản là: (+ 2 000 000) + (-2 000 000) = 0 (đồng).
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )