Toán Lớp 6: thay (*) bởi 1 chữ số để 345* chia hết cho 9 giúp

Question

Toán Lớp 6: thay (*) bởi 1 chữ số để 345* chia hết cho 9
giúp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tháng 2022-12-19T04:06:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là x.
  Để\overline{345x} \vdots 9 thì 3+4+5+x \vdots 9
  ⇒ 3+4+5+x = 12+x \vdots 9 
  Mà x<10 và 12+x \vdots 9
  ⇒ x= 6. Vì 12+6=18\vdots9
  Vậy số cần tìm là: 6
  #NOCOPY
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ BẠN ????????????????

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để 345* vdots 9 ⇔ 3+4+5+* vdots 9
                              ⇔ 12 + * vdots 9
                              ⇔ * = 6
  Vậy chữ số cần tìm là 6

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )