Toán Lớp 6: $\text{tính hợp lý}$ a) 15.(-236)+15.235

Question

Toán Lớp 6: $\text{tính hợp lý}$
a) 15.(-236)+15.235, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-05-25T22:40:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Lp
  a) 15 . (-236) + 15 . 235
  = 15 . ( -236 + 235 )
  = 15 . [ – ( 236 – 235 ) ]
  = 15 . ( -1 )
  = -15

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 15 . (-236) + 15 . 235
  = 15 . ( -236 + 235 )
  = 15 . (-1)
  = -15 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )