Toán Lớp 6: tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 chia hết cho 4 gồm bao nhiêu phần tử

Question

Toán Lớp 6: tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 chia hết cho 4 gồm bao nhiêu phần tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-05-25T16:01:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x \in NN
  x<10=>x \in {0;1;2;3;4;…;9} 
  x \vdots 4=>x \in {0;4;8}
  Vậy x \in {0;4;8}

 2. Các số chia hết cho 4 ∈ B(4) và nhỏ hơn 10
  B(4) = {0 ; 4 ; 8}
  Tập hợp đó có 3 phần tử.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )