Toán Lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 15 và không vượt quá 20 là (17 Points) 2Số 23 được viết thành số La Mã là: (17 Points) XIX XXV XXIII X

Question

Toán Lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 15 và không vượt quá 20 là
(17 Points)
2Số 23 được viết thành số La Mã là:
(17 Points)
XIX
XXV
XXIII
XVII
3Trong lũy thừa bậc n của a thì a được gọi là:
(17 Points)
Số mũ
Số hạng
Cơ số
Thừa số
4Trong các số sau: 45; 8901; 19; 30039; 7119, những số chia hết cho 9 là:
(17 Points)
45
19; 30039; 7119
45; 8901
45; 8901; 7119
5Trong các số sau số nào không phải là bội chung của 3 và 5?
(17 Points)
45
50
30
15
6Dãy nào sau đây chỉ gồm các số nguyên âm:
(17 Points)
–3;–4;–5; 3; 4; 5; 0
–1; –2; –7; –9; –10
–11; –10; –5; 0; –6
0; –1; –2; –3; –4; –5
7Tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 50 m, số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển là:
(17 Points)
500
50
-500
-50
8Số – 8 không là tổng của cặp số nào trong các cặp số sau?
(17 Points)
9Biểu đồ sử dụng biểu tượng và hình ảnh để thể hiện dữ liệu là biểu đồ gì?
(17 Points)
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ cột kép
Biểu đồ cột
Biểu đồ tranh
10Chọn câu ĐÚNG
(17 Points)
Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên âm.
Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên.
Tích của hai số nguyên âm là số nguyên âm.
Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.
11Số nguyên âm không được ứng dụng trong tình huống nào dưới đây:
(17 Points)
Biểu diễn năm trước công nguyên
Biểu diễn độ cao trên mực nước biển.
Biểu diễn số tiền nợ ngân hàng.
Biểu diễn nhiệt độ dưới 0 độ C
12Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?
(17 Points)
Để cộng hai số nguyên âm ta bỏ dấu “-“trước mỗi số, rồi cộng hai số nguyên dương nhận được sau đó thêm dấu “-“ trước kết quả nhận được.
Để cộng hai số nguyên âm ta bỏ dấu “-“ trước mỗi số, rồi trừ hai số vừa nhận được
Để cộng hai số nguyên âm ta bỏ dấu “-“ trước mỗi số, rồi trừ hai số nhận được sau đó thêm dấu “-“ trước kết quả nhận được.
Để cộng hai số nguyên âm ta bỏ dấu “-“ trước mỗi số, rồi cộng hai số nguyên dương nhận được
13Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau
(17 Points)
Hiệu của 2 số âm là một số âm.
Hiệu của số dương và số âm là một số dương.
Hiệu của số âm và số dương là một số dương.
Hiệu của 2 số dương là một số dương.
14Hình thoi MNPQ có:
(17 Points)
MN cắt PQ
MN = NP = PQ = MQ
Bốn góc các đỉnh M,N,P,Q bằng nhau
MN song song với NP
15Kết quả phép tính sau bằng:
(17 Points)
16Chữ số thích hợp ở dấu * để số sau chia hết cho 3 là:
(17 Points)
2
0
4
8
17Tìm số chữ số x để được số hợp số
(17 Points)
5
3
1
2
18Kết quả phép tính
(17 Points), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tuần 2022-04-14T00:48:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. các số tự nhiên lớn hơn 15 và ko vượt quá 20 là (16,17,18,19)
  Số 23 viết thành số la mã = XXIII
  n là số thừa số của a
  số chia hết cho 9 ( 45, 8901,7119)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) A={16;17;18;19;20}
  2)XXIII
  3)Cơ số
  4) 45, 8901, 7119

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )